Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fazekas Ágnes e.v. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató a www.fittcsalad.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.)

Amennyiben Ön vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a www.fittcsalad.hu weboldalnak (a továbbiakban: Weboldal), kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Ez azért különösen fontos, mert a Weboldal nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az ebben foglalt adatkezelési elveket, és ezek minden pontjával egyetért.

Ha a Weboldal működésével, megrendelési vagy fizetési folyamatával kapcsolatosan bárminemű kérdése vagy észrevétele merül fel, vagy hibásan adott meg rendelést vagy egyéb adatot, a megadott elérhetőségeinken készséggel állunk rendelkezésére.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Fazekas Ágnes e.v.
Székhely: 1082 Budapest, Nap utca 19
Telefonszám: +36 30 540 9774
Email cím: fazekasaginak [kukac] gmail.com
Nyilvántartási szám: 55154415
Statisztikai számjel: 56502770-9313-231-01
Adószám: 56502770-1-42
Bankszámlaszám:  11773425-90561164 (OTP Bank)

Weboldal és tárhely szolgáltatója: PlexNET Informatikai Kft. Székhely: 8441 Márkó, Búzavirág u. 9. Adószám: 14384017-2-19

Jelen ÁSZF kiterjed a www.fittcsalad.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

Az ÁSZF érvényes 2020. november 1-től visszavonásig.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

 A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, cikkek, elektronikus kiadványok, a küldött hírlevelek, valamint a Weboldal Ön képernyőjén megjelenő kialakítása (továbbiakban: Művek) szerzője és jogos tulajdonosa a Szolgáltató.

A Művek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Weboldal teljes tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

Ettől eltérő esetekben a Művekről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni, illetve saját hasonló (fogyással, edzéssel, táplálkozással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni a Művek alapján.

A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.

A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Weboldalon megvásárolható elektronikus kiadványok megvásárlásával a Vevő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a Megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori teljes árának 400 (négyszáz)-szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Weboldalt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

A Weboldal látogatója tudomásul veszi, valamint a Weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató a Szolgáltató ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a Szolgáltató által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

A Weboldalon és a Művekben találhatóak linkek más weboldalakra: Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.

Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Szolgáltató kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Szolgáltató nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek.

A Művekben található adatok és információk nem tekinthetők orvosi tanácsnak, valamint nem minősíthetők úgy, mint a Szolgáltatónak az olvasó személyre szóló tanácsai. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

A Szolgáltató kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

A Weboldal több pontján történik információgyűjtés. Az Ügyfél által megadott adatok felvétele, nyilvántartása, tárolása és kezelése minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.
Adatkezelési tájékoztató: https://www.fittcsalad.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Regisztrálónak, feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, például vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a Weboldalon található űrlapok bármelyikén megadja.

A Weboldalon kezdeményezett feliratkozás az ÁSZF automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését. Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszer-üzenetekben (ti. ezek és az ezekhez kapcsolódó további levelek szükségesek a megrendelés maradéktalan teljesítéséhez).

 A Weboldal bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés véglegesítésére szolgáló gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A Weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A megrendelés leadásával Megrendelő elfogadja a megrendelési feltételeket és a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

 1. A kiválasztott termékek kosárba helyezése és megrendelését követően a Megrendelő megadja adatait, online fizet, vagy utólagos fizetés esetén email-ben kap értesítést arról, hogy Szolgáltató a megrendelésedet fogadta.
 2. A megrendelés leadásával, online fizetéssel a Felek között szerződés jön létre.
 3. A honlapon feltüntetett árak forintban értendő bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaznak.
 4. Sikeres online bankkártyás fizetést követően Megrendelő az általa megadott adatok alapján kiállított elektronikus számlát kap, mely az általa megadott email címre kerül kézbesítésre.
 5. A Weboldalon található bármely megrendelési űrlap kitöltésével és a megrendelés véglegesítésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

A Weboldalon kizárólag elektronikus kiadványok illetve, online és személyes szolgáltatások értékesítése történik, így fizikai kiszállítás nincsen. A kiadványok, online hozzáférési linkek kézbesítése a Megrendelő által megadott email címre küldött email-ben történik. Amennyiben Megrendelő hibásan adja meg az email címét, az abból adódó károkért, kényelmetlenségekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Weboldalon történő megrendelés kiegyenlítése elektronikus módon történhet, ezek lehetséges módja:

 1. Banki átutalás vagy személyes befizetés bármely OTP Bankfiókban a Szolgáltató bankszámlaszámára
 2. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

A rendelkezésre álló fizetési módok az egyes megrendelő űrlapokon vannak feltüntetve, a “Fizetési mód” felirattal ellátott űrlapmezőnél.

Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a bontatlan és használatba nem vett termék, csomag visszaküldésével. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét.

Interneten keresztül letölthető oktatóanyag esetében a kiküldött email-el a Megrendelő elveszti elállási jogát, mivel ezzel hozzájut a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A Megrendelő a megrendeléskor aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

Amely termékre a törvényi szabályozástól eltérő garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó oldalon vannak részletezve.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket és/vagy szolgáltatást. Az Ügyfelek, Megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

A “Személyi edzés” illetve “Csoportos óra” programokon mindenki saját felelősségére vesz részt.

Felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott, illetve egyéb más fizikai, illetve közérzet javítására irányuló szolgáltatás során az edzők, illetve a tanácsadók munkájára vonatkozó egészségügyi és etikai előírások szerint minden, fizikai aktivitást megkezdő kliens előzetes orvosi kivizsgáláson történő részvétele férfiaknál 35 év, nőknél 40 év alatt ajánlott, e felett pedig saját egészsége és biztonsága érdekében kötelező! A vizsgálaton történő részvételre a vendég nem kötelezhető, de ennek hiányában a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az esetleges, akut vagy krónikus egészségügyi problémákból, egyéb szervi elváltozásokból kifolyólag történt sérülésekért, rosszullétekért, balesetekért.

A személyes szolgáltatások igénybevételének feltételei a következők:

 1. A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges.
 2. A nyújtott szolgáltatás az előre egyeztetett időpontban kezdődik és onnantól számított 55 perc múlva ér véget.
 3. Az egyeztetett időpont módosítására, lemondására legkésőbb 24 órával az időpont előtt, írásban van lehetőség. Amennyiben ez nem történik meg, vagy az Ügyfél az előre megbeszélt időponton nem jelenik meg, úgy a szolgáltatás a Szolgáltató részéről teljesítettnek tekintendő, így az Ügyfél azt köteles megtéríteni.
 4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a Megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Ha a Vevő a Szolgáltatóval közvetlenül sikertelenül kísérelte meg valamely termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Szolgáltató kötelezettséget vállal az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform a linkre kattintva érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a Vevő benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a Szolgáltatóval.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a Feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, a Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.